publicerad: 2021  
derangera derangerade derangerat
verb
[-raŋ∫e´-]
mindre brukligt vanligen perfekt particip bringa i oordning
något är derangerat
derangerad klädsel; en derangerad ekonomi
belagt sedan 1716; av franska déranger med samma betydelse, till rang 'följd; ordning'; jfr ur­sprung till rang, rangera
derangeraderangerande, derangering