publicerad: 2021  
desarmera desarmerade desarmerat
verb
desarme´ra
av­lägsna utlösnings­anordning från spräng­laddning eller dylikt
någon desarmerar något
polisen desarmerade en tids­inställd bomb; minorna var inte desarmerade
äv. all­männare avväpna
äv. bildligt beröva (politisk) spräng­kraft
stats­ministern ville desarmera frågan om höjd pensions­ålder in­för riksdags­valet
belagt sedan 1887; av franska désarmer med samma betydelse; till lat. dis´ 'isär' och armera
desarmeradesarmerande, desarmering