publicerad: 2021  
descendent descendenten descendenter
de·scend·ent·en
substantiv
descenden´t [-∫en-]ljust sj-ljud el. [-sen-]
ättling i rakt ned­stigande led
MOTSATS ascendent
äv. det stjärn­tecken som går ner i horisonten vid en människas födelse
belagt sedan 1716