publicerad: 2021  
desegregation desegregationen
de·se·greg·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
av­skaffande av segregation
desegregation (av något)
belagt sedan 1958; av engelska desegregation med samma betydelse; till lat. de- 'bort, från' och segregation