publicerad: 2021  
detektera detekterade detekterat
verb
detekte´ra
på­visa existens av något fördolt el. svår­upptäckt, t.ex. med detektor
någon detekterar något/sats
någon detekterar något
någon detekterar sats
redan 1931 kunde man detektera radio­strålning från rymden
spec. data­teknik
något detekterar något
antivirus­programmet detekterade två spion­program på datorn
belagt sedan 1966; av engelska detect 'upp­täcka; ertappa'; ur lat. deteg´ere 'av­täcka'
detekteradetekterande, detektering, detektion