publicerad: 2021  
devalvera devalverade devalverat
verb
devalve´ra
ge (valuta) lägre värde i förhållande till andra valutor; vanligen om regering
någon devalverar (något) (med tal)
genom att devalvera kronan hoppades regeringen öka industrins konkurrenskraft
äv. bildligt ge mindre värde eller upp­höjdhet
politikerna har devalverat ordet "vision"
belagt sedan 1717; 1976 i bildlig bemärkelse; av tyska devalvieren med samma betydelse; trol. bildat till engelska value 'värde'; jfr ur­sprung till revalvera, valuta
devalveradevalverande, devalvering