publicerad: 2021  
diagonala diagonalade diagonalat
verb
diagona´la
var­dagligt förflytta sig på skidor genom löp­steg som under­stöds av stav­tag på mot­satt sida särsk. i lindrigare uppförs­backar
någon diagonalar
med samman­bitna käkar diagonalade han sig fram i spåren
belagt sedan 1954
diagonaladiagonalande