publicerad: 2021  
diakon diakonen diakoner
dia·kon·en
substantiv
[-kå´n]
person in­om kyrkan som ägnar sig åt diakoni
diakonvigning
belagt sedan 1848; av grek. diak´onos 'tjänare'; jfr ur­sprung till djäkne