publicerad: 2021  
dibarn di­barnet, plural di­barn, bestämd plural di­barnen
di|­barn·et
substantiv
di`barn
spädbarn
det är i all­mänhet mödrarna som är föräldra­lediga med de riktigt små di­barnen
belagt sedan 1614