publicerad: 2021  
digitalis digitalisen
digit·al·is·en
substantiv
[-a`l-] el. [-a´l-]
var­dagligt en medicin för behandling av bl.a. hjärt­svikt och förmaks­flimmer som förr ut­vanns ur fingerborgs­blomman
äv. om fingerborgs­blomman
belagt sedan 1825; modern bildn. till lat. dig´itus 'finger' (efter blom­kalkens ut­seende)