publicerad: 2021  
digitalisering digitaliseringen digitaliseringar
digit·al·is·er·ing
substantiv
digitalise´ring
det att digitalisera
digitaliseringsstrategi; digitaliseringsteknik
digitalisering av gamla foton; digitaliseringen av under­visningen i skolan
belagt sedan 1962