publicerad: 2021  
digraf digrafen digrafer
di·graf·en
substantiv
digra´f
sekvens av två bok­stäver som svarar mot ett enda språk­ljud t.ex. sj, ng
belagt sedan 1893; till di- och grek. graph´ein 'skriva'