publicerad: 2021  
dilettant dilettanten dilettanter
dilett·ant·en
substantiv
dilettan´t
person som sysslar med något utan att ha nöd­vändig sak­kunskap särsk. på något konstnärligt el. vetenskapligt om­råde
en dilettant (i/på något)
en dilettant (i något)
en dilettant (något)
som konstnär betraktas han som dilettant
belagt sedan 1805; av franska, ita. dilettante med samma betydelse; ur lat. delecta´re 'glädja (sig)'