publicerad: 2021  
-dimensionell -dimensionellt -dimensionella
-di·mens·ion·ell
adjektiviskt slutled
som ut­breder sig i an­talet huvud­riktningar som fram­går av för­ledet; normalt en, två el. tre
belagt sedan ca 1900