publicerad: 2021  
diplom diplomet, plural diplom, bestämd plural diplomen
dipl·om·et
substantiv
[-å´m]
1 in­tyg som ut­gör bevis på viss genom­gången ut­bildning eller viss värdighet ofta med något slags dekorativ ut­formning och med karaktär av informellare belöning
hedersdiplom; magisterdiplom
alla kursdeltagare får diplom; han fick förbundets förtjänst­tecken och diplom; alla barn som full­följde loppet fick diplom
i finlands­svenska som för­led i flera yrkesbeteckningar
diplomekonom; diplomingenjör
belagt sedan 1758; av franska diplôme med samma betydelse; via lat. av grek. dip´loma 'brev', eg. 'ngt dubbelt samman­vikt', till diplo´os 'dubbel'
2 offentlig handling särsk. om vissa medel­tida dokument, t.ex. överlåtelsehandlingar
JFR urkund
ett diplom (om någon/något/sats)
ett diplom (om någon)
ett diplom (om något)
ett diplom (om sats)
de äldre diplomen var ofta av rätts­grundande natur
belagt sedan 1759