publicerad: 2021  
direktansluten direktanslutet direktanslutna
di·rekt|­an·slut·en
adjektiv
direk`tansluten
som möjlig­gör direkt (inter­aktiv) kommunikation om (data)förbindelse
datorn var direkt­ansluten till bred­bandet
belagt åtm. sedan 1990