publicerad: 2021  
direktsändning direkt­sändningen direkt­sändningar
di·rekt|­sänd·ning·en
substantiv
direk`tsändning
radio- eller tv-sändning som åter­ger händelser sam­tidigt med att de in­träffar
direktsändning (av/från något)
direktsändning (av något)
direktsändning (från något)
ligga i direkt­sändning; direkt­sändning från bryggan i Smögen
belagt sedan 1940-talet