publicerad: 2021  
disciplinstraff disciplin­straffet, plural disciplin­straff, bestämd plural disciplin­straffen
discipl·in|­straff·et
substantiv
discipli`nstraff [-si-]
straff för militär förseelse
disciplinstraff (för något/att+verb/sats)
disciplinstraff (för något)
disciplinstraff (för sats)
disciplinstraff (för att+verb)
belagt sedan 1868