publicerad: 2021  
diskare diskaren, plural diskare, bestämd plural diskarna
disk·ar·en
substantiv
dis`kare
person som yrkes­mässigt diskar på restaurang och dylikt
belagt sedan 1885