publicerad: 2021  
diskontera diskonterade diskonterat
verb
diskonte´ra
1 belåna växel, av­betalnings­kontrakt eller dylikt mot av­drag av förskottsränta
någon diskonterar något
belagt sedan 1771; av ita. disconta´re 'av­räkna'; till lat. dis´- 'isär' och computa´re 'samman­räkna'; jfr ur­sprung till konto
2 räkna om betalningar som sker vid olika tid­punkter till ett belopp vid en tid­punkt
diskonteringsränta
någon diskonterar något
belagt sedan 1780
diskonteradiskonterande, diskontering