publicerad: 2021  
disponera disponerade disponerat
verb
dispone´ra
1 ha möjlighet att an­vända något (vanligen utan att äga det)
någon disponerar (över) något
du kan fritt disponera (över) våningen; klubben får disponera planen två dagar i veckan
belagt sedan 1699; av lat. dispo´nere 'placera på olika platser; an­bringa; ordna'; jfr ur­sprung till ponera
2 åstad­komma viss (lämplig) ordning i eller organisation av någon samman­satt före­teelse
någon disponerar något
disponera en upp­sats; hur har ni tänkt disponera lägenheten?
spec. sport
hon disponerade loppet på ett ut­märkt sätt
belagt sedan 1593
3 göra mot­taglig särsk. för sjukdom
något disponerar (någon) för något
klimatet disponerar för febersjukdomar
äv. all­männare lätt få till följd, leda till
den hierarkiska organisationen disponerar för makt­missbruk
belagt sedan 1638
disponeradisponerande, disponering, disposition