publicerad: 2021  
dissimilation dissimilationen dissimilationer
dis·sim·il·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 ned­brytning av energi­rika ämnen i organism
dissimilationsprocess
dissimilation (av något)
växternas dissimilation
belagt sedan 1926; till dissimilera
2 omvandling av ett språk­ljud till större olikhet gent­emot när­liggande ljud
omvandlingen av "lykil" till "nyckel" är ett exempel på dissimilation
belagt sedan 1866