publicerad: 2021  
dissociera dissocierade dissocierat
verb
dissocie´ra
vanligen pass. el. perfekt particip fram­kalla dissociation hos
något dissocieras
något är dissocierat
när saltet löses i vatten dissocieras det i positiva och negativa joner
belagt sedan 1870
dissocieradissocierande, dissociering, dissociation