publicerad: 2021  
distad distat distade
dist·ad
adjektiv
dis`tad
distorderad
distade el­gitarrer
belagt sedan 1979; kortord för distorderad, jfr ur­sprung till distordera