publicerad: 2021  
division divisionen divisioner
di·vis·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 räkneoperation i syfte att få fram hur många gånger en viss storhet inne­hålls i en annan ett av de fyra enkla räkne­sätten
division ((av tal) med tal)
om man delar 15 med 3 går divisionen jämnt ut och ger 5 till resultat
belagt sedan 1655; av lat. divi´sio 'delning', till divi´dere, se ur­sprung till dividera
2 sär­skilt vid beskrivning av ut­ländska förhållanden större militär enhet som är samman­satt av olika trupp­slag och har förmåga att operera själv­ständigt; om­fattande 15 000–30 000 man
en division (något/några)
en division (något)
en division (några)
en division (om något/några)
en division (om något)
en division (om några)
en invasion skulle kräva 25 divisioner; på det södra front­avsnittet fanns bara tre divisioner i reserv
i svenska krigs­makten om olika lägre förband in­om ett vapen­slag
en division jakt­flyg om åtta plan
spec. (före 1970-talet) om styrka av bataljons storlek in­om artilleriet och luft­värnet
äv. om av­delning in­om vissa större före­tag el. (förr) i hov­rätterna
förlagets division för läro­medel
belagt sedan 1679; 1960 i bet. 'avdelning inom företag'
3 nivå in­om serie­system i vissa lag­sporter, t.ex. fot­boll och is­hockey; ibland inte om den högsta nivån
division (tal)
i division 2 södra spelades på sön­dagen fyra matcher; laget kom sist i Elit­serien och flyttades ner till division 1
ofta bildligt om nivå in­om andra om­råden
han är en fram­stående sångare, men han spelar naturligtvis inte i samma division som Pavarotti
belagt sedan 1909; den bildliga bet. åtm. sedan 1987
4 en stor grupp av besläktade organismer dvs. av växter, svampar, alger el. bakterier (men inte djur), mellan rike och klass, i biologiska klassificerings­system
subdivision
divisionen mossor
belagt åtm. sedan 1990