publicerad: 2021  
jävlar
eller
djävlar
jävl·ar, djävl·ar
interjektion
[jä`v-] el. [jäv`-]
var­dagligt ett starkt kraft­uttryck anv. som svordom
jävlar ock­så, motorn är död!; nu jävlar börjar det likna något!; det tänker jag jävlar i mig inte göra!
belagt sedan 1900