publicerad: 2021  
djävul djävulen djävlar
djävul·en
substantiv
djä`vul
vanligen bestämd form (tänkt) varelse som i sig samman­fattar det onda spec. om hel­vetets härskare i (äldre) kristna trosföreställningar
djävulsutdrivning; smådjävul; speldjävul
åkalla djävulen; ett djävulens bländ­verk; förskriva sin själ till djävulen; han visade sig vara en djävul i människo­hamn
ofta i kraft­uttryck vanligen plur.
Herre djävlar!; djävlar anamma!; hon är djävlar i mig bra!; tusan djävlar!
djävulens advokat se advokat
driva ut djävulen med Belsebub ur­sprungligen biblisktav­hjälpa något ont med något än­nu värre
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska diävul; ur grek. diab´olos, eg. 'förtalare; anklagare'; jfr ur­sprung till diabolisk