publicerad: 2021  
djävulsdyrkare djävuls­dyrkaren, plural djävuls­dyrkare, bestämd plural djävulsdyrkarna
djävuls|­dyrk·ar·en
substantiv
djä`vulsdyrkare
person som ägnar sig åt djävuls­dyrkan
belagt sedan 1850