publicerad: 2021  
DNA DNA:t
eller
dna dna:t
substantiv
[deena´]
en organisk syra som bygger upp arvs­massan hos alla levande organismer och som består av en fosfat­grupp, en socker­art och kvävehaltiga baser
DNA-analys; DNA-molekyl; DNA-prov; DNA-provtagning
belagt sedan 1960-talet; av engelska DNA med samma betydelse, initial­ord för deoxyribonucleic acid; jfr ur­sprung till nukleinsyror