publicerad: 2021  
dogleg plural dog­legs, neutrum äv. utrum
dog|­leg
substantiv
[dåg´leg]
golf­bane­hål som är placerat där banan gör en vinkel
ett ut­manande dog­leg vänster; ett svagt dog­leg höger
belagt sedan 1958; av engelska dog-leg hole med samma betydelse; av dog 'hund' och leg 'ben'