publicerad: 2021  
dogmafilm dogma­filmen dogma­filmer
dogma|­film·en
substantiv
[dåg`-]
film som spelats in med mycket enkel teknisk ut­rustning enl. principer som ställts upp av ledande danska filmare
en dogmafilm (om någon/något/sats)
en dogmafilm (om någon)
en dogmafilm (om något)
en dogmafilm (om sats)
de flesta dogma­filmer är filmade med hand­kamera
belagt sedan 1998; av grek. dog´ma 'tro, läro­sats' och film