publicerad: 2021  
dokument dokumentet, plural dokument, bestämd plural dokumenten
doku·ment·et
substantiv
dokumen´t
text som kan an­vändas som källa till kunskap om vissa förhållanden, ofta med viss rättslig status
dokumentförfalskning; dokumentskåp; originaldokument
ett dokument (om någon/något/sats)
ett dokument (om någon)
ett dokument (om något)
ett dokument (om sats)
viktiga dokument; hemliga dokument om vapenaffären; samlingar av dokument från emigrationens år­hundrade; enligt dokumenten kan han inte betraktas som ägare
ofta om text som från början har andra (t.ex. privata el. skön­litterära) syften
Anne Franks dag­bok är ett gripande dokument
äv. om andra kultur­yttringar än texter
målningen är ett intressant (tids)dokument
belagt sedan 1612; av lat. documen´tum 'lärdom; före­döme; bevis', till doce´re '(att) lära'; jfr ur­sprung till docera