publicerad: 2021  
dollar dollarn, plural dollar
substantiv
[dål´-]
mynt­enheten i USA och i ett an­tal andra länder, bl.a. Australien, Kanada och Singapore
dollarkurs
dollarn steg genom central­bankens räntepolitik; oljan betalas i dollar
ofta (sär­skilt i sammansättn.) i ut­tryck för ekonomisk styrka
belagt sedan 1809; av engelska dollar med samma betydelse; samma ord som daler