publicerad: 2021  
domänförlust domän­förlusten domän­förluster
dom·än|­för·lust·en
substantiv
domä`nförlust
det att all kommunikation in­om ett visst ämnesområde sker på ett främmande språk (t.ex. engelska) så att bl.a. inga nya termer ut­vecklas på det in­hemska språket (t.ex. svenska)
JFR domän
allvarliga domän­förluster, inte minst in­om många natur­vetenskaper
belagt sedan 1998