publicerad: 2021  
donna donnan donnor
donn·an
substantiv
[dån`a]
var­dagligt; ofta något ned­sättande (yngre) kvinna
donna (namn)
en snygg donna; en donna med attityd
äv. neutralt som (italiensk) titel för kvinna fru eller fröken
donna Anna
belagt sedan 1841; av ita. donna 'högreståndskvinna', oftast titel; jfr ur­sprung till dam, madonna, primadonna
Så jag målar, donna Bianca,
ty så roar mig att måla. Carl Jonas Love Almqvist, ur Ramido Marinesco (1834)