publicerad: 2021  
doslibell dos­libellen dos­libeller
dos|­lib·ell·en
substantiv
do`slibell
vatten­pass som ut­görs av en cylindrisk metall­dosa med konkavt glas­lock
belagt sedan 1863; till dosa och libell, av lat. li´bella 'vatten­pass', till li´bra 'våg'