publicerad: 2021  
dossier dossiern äv. dossieren, plural dossierer
eller
dossié dossién dossiéer
substantiv
[dosje´]
dokument med fakta om visst (ofta känsligt) ämne
en dossier (om/över någon/något/sats)
en dossier (om någon)
en dossier (om något)
en dossier (om sats)
en dossier (över någon)
en dossier (över något)
en dossier (över sats)
hemliga dossierer; polisens dossier över gäng­ledaren
belagt sedan 1903; av franska dossier 'rygg­stöd; rygg­stycke; bunt av handlingar (med titel på ryggen)', till dos 'rygg'; jfr ur­sprung till dosera 2