publicerad: 2021  
dotterförsamling dotter­församlingen dotter­församlingar
dotter|­för·saml·ing·en
substantiv
[dåt`-]
församling som ut­vecklats ur en annan församling
någots dotterförsamling dotterförsamling till något
belagt sedan 1923