publicerad: 2021  
dotterlig dotterligt dotterliga
dotter·lig
adjektiv
[dåt`-]
som ut­märker eller an­står en dotter
dotterliga känslor
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska dottorliker