publicerad: 2021  
dottertumör dotter­tumören dotter­tumörer
dotter|­tum·ör·en
substantiv
[dåt`-]
tumör som ut­vecklats ur en annan tumör på annan plats i kroppen
SYN. metastas
någots dottertumör dottertumör till något
belagt sedan 1964