publicerad: 2021  
drag draget, plural drag, bestämd plural dragen
drag·et
substantiv
1 yttring eller resultat av en kraft som är riktad till­baka mot kraft­källan
dragkraft
ett kraftigt drag räckte för att få upp ankaret; i andra draget fick de en lax
spec. i fråga om in­andning eller dylikt
ta ett djupt drag på pipan; tömma glaset i ett drag
njuta i fulla drag njuta intensivthon njöt i fulla drag av det vackra landskapet
belagt sedan 1743; jfr fornsvenska -dragh i samman­sättningar, t.ex. andedrag; till dra
2 svepande (arm)rörelse i kontakt med under­laget som ger syn- el. hörbart resultat
ett snabbt drag med penseln
i grova drag förenklathon redo­gjorde i grova drag för skolans miljö­projekt
i korta drag kort­fattathon berättade om sitt avhandlings­ämne i korta drag
i stora drag samman­fattningsvishan berättade i stora drag om bak­grunden till affären
belagt sedan 1526
3 moment i (schack)spel som inne­bär flyttning av en pjäs
dragserie; schackdrag
vit är vid draget; nu är det svarts drag; vit satte matt i tre drag
äv. bildligt taktisk åt­gärd
ett skickligt politiskt drag av den gamle räven
belagt sedan 1780
4 tydlig, känne­tecknande egenskap särsk. hos person; både ut­seende­mässigt (särsk. i an­siktet) och karaktärs­mässigt
drag (av något)
han har sin fars skarpt markerade drag; hon har regel­bundna drag; ett förgrämt drag kring munnen; ärlighet är ett vackert drag
ibland äv. om annan före­teelse
bilderna har drag av pop­konst
belagt sedan 1782
5 jakt fågelsträck
() drag
morkulls­skytte på drag
belagt sedan 1789
6 konst­gjort, krok­försett bete som när det dras genom vattnet lockar fisk till hugg särsk. genom sina fisk­liknande rörelser; anv. vid spinn­fiske
dragrodd; gäddrag; skeddrag
belagt sedan ca 1645
7 i bestämd form sing. i vissa ut­tryck ungefärlig tid­punkt
åttadraget
vid det draget är vi nog framme
belagt sedan 1795
8 var­aktig luft­ström genom det inre av något särsk. genom kontakt mellan inne- och ute­luft; ofta oönskad
du blir förkyld om du sitter rätt i draget; det var dåligt drag i spisen
äv. om konst­gjord luft­ström
en eld­stad med forcerat drag
belagt sedan 1736
9 var­dagligt kraft om motor, musik­anläggning eller dylikt
det var bra drag i bilen
äv. om hög stämning eller dylikt
något vidare drag blev det aldrig under konserten
drag under galoscherna fart på en (trög) verksamhetefter att den nye chefen hade till­trätt blev det drag under galoscherna på av­delningen
belagt sedan 1970-talet