publicerad: 2021  
dubbelmoral dubbel­moralen
dubbel|­mor·al·en
substantiv
dubb`elmoral
moral som inne­bär att man i teorin bekänner sig till viss (heder­värd) princip men i verkligheten handlar tvärt­om
det är dubbel­moral att hylla de mänskliga rättigheterna och exportera vapen till länder som kränker dem
äv. all­männare moral som lätt an­passas till olika personer eller situationer
den viktorianska dubbel­moralen
spec. äv. moral som ställer olika krav på olika individer t.ex. män och kvinnor
belagt sedan 1935