publicerad: 2021  
dubbelnamn dubbel­namnet, plural dubbel­namn, bestämd plural dubbel­namnen
dubbel|­namn·et
substantiv
dubb`elnamn
för­namns­par som an­vänds som ett enda namn
dubbel­namn som Lars-Erik och Per-Olof var sär­skilt populära på 1940-talet
äv. om efter­namns­par av liknande slag
belagt sedan 1836