publicerad: 2021  
duo duon, plural duor äv. duos
duor·na
substantiv
du´o
1 musik­stycke för två stämmor instrument el. sång­röster
JFR duett
pianoduo
en duo (för några)
belagt sedan 1799; av ita. duo 'duett'; av lat. du´o 'två'; jfr ur­sprung till dubier, duett
2 par av sam­verkande (väl sam­spelta) personer
anfallsduo; sångarduo
belagt sedan 1916