publicerad: 2021  
duplexvaccin duplex­vaccinet, plural duplex­vacciner el. duplex­vaccin, bestämd plural duplex­vaccinerna el. duplex­vaccinen
dupl·ex|­vacc·in·et
substantiv
du`plexvaccin
vaccin som är verksamt mot difteri och stel­kramp och som vanligen ges till barn under deras första levnadsår
belagt sedan 1992