publicerad: 2021  
duplicera duplicerade duplicerat
verb
duplice´ra
fram­ställa kopior av något skrivet; t.ex. genom stencilering el. fotokopiering
någon duplicerar något
duplicera upp­satsen
någon gång äv. bildligt dubblera viss verksamhet eller dylikt
belagt sedan 1835; av lat. duplica´re 'fördubbla', till duplex-
dupliceraduplicerande, duplicering, duplikation