publicerad: 2021  
dust dusten duster
dust·en
substantiv
om­gång av kamp ofta inte allt­för hård; fysisk el. intellektuell
förhandlingsdust
en dust (med någon) en dust (mellan några)
en hård dust; han gick upp och tog en dust med tjänste­männen på förvaltningen
belagt sedan 1430–50 (Herr Ivan Lejon-Riddaren); fornsvenska diost, duster 'lansstrid mellan riddare till häst'; via lågtyska av fornfranska joste 'fäktning', till joster 'drabba samman', eg. 'närma sig'