publicerad: 2021  
dynasti dynastin dynastier
dyn·asti·er
substantiv
dynasti´
släkt av regenter och deras familjer
den ptolemaiska dynastin
sär­skilt anv. som ett slags tidsmått i äldre historia
Egypten under den 14:e dynastin
äv. om (genom flera generationer) inflytelse­rik och duglig familj
dynastin Wallenberg
belagt sedan 1691; av grek. dynastei´a 'härskar­makt'