publicerad: 2021  
dåsa dåsade dåsat
verb
`sa
vila med kroppen (inklusive hjärnan) nästan helt av­kopplad
någon dåsar
ligga och dåsa i sol­skenet
belagt sedan 1883; jfr no. dosa 'stanna; vila' och sv. dial. dusa 'slumra'; ev. besläktat med dus
dåsadåsande, dås