publicerad: 2021  
däröver
där|­över
adverb
[där´-] el. [-ö´-]
1 formellt över den nivån som fram­går av samman­hanget
ungdomar på 16 år och där­över betalar full av­gift
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þär ivir
2 formellt med an­ledning av det (förhållandet) som fram­går av samman­hanget
JFR däråt
han har fått en hög tjänst och gläder sig mycket där­över
belagt sedan ca 1430 Själens tröst